Гарантії

Безпека, умови безпечного монтажу та експлуатації. Акумуляційні баки ( ємності), які працюють в закритих система опалення не можна експлуатувати без запобіжного клапана та автоматичного відповітрювача, змонтованих на верхньому патрубку подачі. Запобіжний клапан повинен спрацьовувати при тиску 300 кПа. Між баком та запобіжним клапаном і автоматичним відповітрювачем не можна встановлювати будь-яку запірну арматуру. Експлуатація баків без клапанів безпеки або з несправними клапанами безпеки заборонена. Монтаж баку повинен проводити фахівець,що має дозвіл на проведення даних робіт. При проведенні монтажних робіт заборонено користуватись відкритим вогнем або проводити зварні роботи близько до ізоляції бака, поскільки остання виконана з легкозаймистих матеріалів.Баки з внутрішніми теплообмінниками, дозволено наповнювати водою тільки після опресовки теплообмінників.

Експлуатація та обслуговування.

Акумуляційні баки застосовуються в системах водяного опалення закритого та відкритого типів при температурі теплоносія до 95 С та робочому тиску до 300 кПа. Теплоносієм, що застосовується в баках служить технічна вода з наступними показниками:

водневий показник – рН – 7….9 рН
вміст кисню – не більше 0,02 мг/кг
загальна жорсткість – не більше 7 мг-екв/кг

Не дозволяється залишати бак без води ! Це приводить до прискореної корозії та пошкодження баку.
Періодично раз на місяць та при включенні для експлуатації після перерви в роботі потрібно перевірити справність запобіжного клапана.

Умови зберігання та транспортування.

Транспортування акумуляційних баків допускається всіма видами транспорту з дотриманням вимог по запобіганню ударів та інших суттєвих механічних впливів. До початку експлуатації баку рекомендується зберігати його в упаковці виробника в сухому приміщенні з вологістю повітря не більше, ніж 70%. Акумуляційні баки із теплообмінниками та внутрішніми додатковими ємностями повинні транспортуватись тільки у вертикальному положенні. При транспортуванні баків серії АБН не допускати згинання та деформації виходів нержавіючого теплообмінника, монтаж проводити таким чином, щоб запобігти будь-якому навантаженню на теплообмінник зі сторони під’єднання при подальшій роботі.

Гарантійні зобов’язання.

Виробник гарантує відповідність товару вимогам, зазначених у нормативних документах за вимоги дотримання споживачем правил експлуатації зазначених в експлуатаційних документах.

Гарантійний термін зберігання товару 1 рік.

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару до дати визначеної виробником. Гарантійні зобов»язання виробника не діють у разі, якщо продавець продав споживачеві товар , гарантійний термін зберігання якого вже минув.

Гарантійний термін експлуатації баку 5 років.

Гарантійний термін експлуатації баку обчислюється від дати продажу. Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право у разі виявлення недоліків на заміну товару згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

Якщо протягом гарантійного терміну експлуатації прилад експлуатувався з порушенням правил експлуатації або споживач не виконував реко- мендації організації, яка виконала монтаж, гарантійні зобов»язання виробника не діють..

Умови надання гарантії.

При покупці баку вимагайте правильного заповнення гарантійних документів, перевірте зовнішнім оглядом цілісність його елементів та комплектність. Гарантійні документи дійсні тільки в оригіналі з відміткою про дату та місце продажу, підписом продавця та штампом торгуючої організації. При відсутності в гарантійному талоні дати продажу гамантійний термін експлуатації обчислюється від дати випуску виробу.

Заміна баку протягом гарантійного терміну не проводиться у випадках:
  • недотримання правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації приладу;
  • механічних пошкоджень приладу;
  • внесення технічних змін у прилад;
  • використання приладу не за призначенням.